Variativ o’quv reja.


Конимех ТХТБ 16- умумий ўрта таълим мактаби жамоасида Ўзбекистон Республикаси ХТВнинг 2019 йил 28 декабрдаги 405-сонли буйруғининг мазмун-мохияти ўрганиб чикилди.